Thông tin chi tiết các loại cột thép

Do có khá nhiều thắc mắc của khách hàng về thông tin các sản phẩm cột thép khiến khách hãng dễ bị nhầm lẫn không thể phân biệt các loại cột cũng như nhận dạng các loại cột.

Thông tin chi tiết các loại cột thép

I. Bộ phận cột đèn:

– Đèn chiếu sáng

– Cần vươn

– Thân cột

– Bảng điện cửa cột

– Khung móng

– Cọc tiếp địa

cột thép

 

II. Hình dạng cột đèn

Có 2 loại cơ bản:

Cột thép bát giác (liền cần đơn, liền cần dôi, rời cân đơn, rời cần đôi)
+ Đối với cột liền cần có D1 = 56
+ Đối với cột rời cần có D1 = 78

Cột thép tròn côn (liền cần đơn, liền cần dôi, rời cân đơn, rời cần đôi)
+ Đối với cột liền cần có D1 = 58
+ Đối với cột rời cần có D1 = 78

Khung móng cột đèn

Trong cột thép theo tiêu chuẩn có chiều cao tư 7m đến 11m, tùy thuộc theo yêu cầu khách hàng nhưng thông dụng hay dùng cột cao 8m, 9m, 10m.

– Đối với cột cao 7m, 8, thường sử dụng bóng 150W với 2 loại ánh sáng là: trắng và vàng

+ Cần vươn 1,2m hoặc 1,5m

+ Độ dày cột từ 3mm – 3,5mm

+ Khung móng là M16 x 240 x 240

– Đối với cột cao 9m, 10m, 11m: Thường sử dụng bóng 250W với 2 loại ánh sáng là ánh sáng vàng  và ánh sáng trắng.

+ Cần vươn 1,5m

+ Độ dày cột từ  3,5mm – 4mm

+ Khúng móng M24 x 300 x 300

Ngoài ra còn có loại cột thép sử dụng đế gang (148 – 150 lắp chân đế giả).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: